KALENDAR KULIAH PENGAJIAN SURAU AN-NUR

Sunday, January 4, 2009

Kadar Hujan

Al-Quran memberikan keterangan tentang hujan. Ia diturunkan ke bumi dalam kadar tertentu. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT.

"Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu Kami
hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan
(dari dalam kubur)"
- Az-zukhruf:11

Kadar dalam hujan ini pun telah ditemukan melalui penelitian moden. Diperkirakan dalam satu detik, sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. angka ini menghasilkan 513 trilliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah air yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Ini bererti air sentiasa berputar dalam 1 putaran yang seimbang menurut 'ukuran atau kadar' tertentu. Kehidupan di bumi bergantung kepada putaran air ini. Bahkan sekalipun manusia menggunakan semua teknologi yang ada di dunia ini, mereka tidak akan mampu membuat putaran seperti ini.
Per tahunnya, air yang menguap & turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah 'tetap' : iaitu 513 trilliun ton. Jumlah yang tetap ini dinyatakan dalam Al-Quran dengan menggunakan istilah 'menurunkan air dari langit menurut kadar'. Tetapnya jumlah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan ekologi, & tentunya, kelangsungan kehidupan.
Bahkan satu penyimpangan kecil saja dari jumlah ini, segera mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi yang mampu mengakhiri kehidupan di bumi. Namun, hal ini tidak pernah terjadi & hujan senantiasa turun setiap tahun dalam jumlah yang benar-benar sama seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran.

Sumber : Harun Yahya (Suara Hidayatullah edisi Jun 2008)

No comments: