KALENDAR KULIAH PENGAJIAN SURAU AN-NUR

Monday, June 15, 2009

Dua Perintah Nabi Agar Bergaul Dengan Ulama

Nabi SAW bersabda:
"Hendaknya kalian duduk bersama ulama & mendengarkan perkataan hukama' (orang bijak) kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan"
Dalam riwayat Thabarani dari Abu Hanifah:
"Duduklah bersama kubara' (ulama besar) & bertanyalah kepada para ulama serta bergaullah dengan para hukama"
Dalam riwayat yang lain:
"Duduklah bersama ulama & bergaullah dengan para hukama' serta akrabilah kubara'"
Rasulullah SAW bersabda:
"Akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari para ulama & fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka, iaitu: (1) Allah menghilangkan berkat dari rezeki mereka, (2) Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka, dan (3) Allah mengeluarkan mereka dari dunia tanpa membawa iman bersama"
Sumber : Nashaihul Ibad (Nasihat-Nasihat Untuk Para Hamba) oleh Muhammad Nawawi al-Bantani

No comments: