KALENDAR KULIAH PENGAJIAN SURAU AN-NUR

Wednesday, June 10, 2009

Dua Hal Yang Sangat Utama

"Ada dua perkara yang tidak mungkin diungguli keutamaannya oleh yang lain, iaitu: iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim" Hadis Rasulullah SAW

Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan & kesusahan atau melunaskan hutangnya. Ada dua perkara yang sangat kotor & keji, iaitu:
  1. Menyekutukan Allah
  2. Menimbulkan kemudharatan bagi kaum muslim

Sumber : Nashaihul Ibad (Nasihat-Nasihat Untuk Para Hamba) oleh Muhammad Nawawi al-Bantani

No comments: