KALENDAR KULIAH PENGAJIAN SURAU AN-NUR

Sunday, July 26, 2009

SEMINAR FENOMENA NAJIS MUGHALLAZAH DALAM DUNIA KONTEMPORARI

Tarikh : Sabtu, 08 ogos 2009

Masa: 8.00 pagi – 5.00 petang

Tempat: Dewan Auditorium SIRIM Berhad,

No. 1, Persiaran Dato' Menteri, seksyen 2, Shah Alam, Selangor

Anjuran : Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor (PUMSEL),

Persatuan Kakitangan Islam SIRIM (PERKIS),

Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Putra Malaysia (PMIUPM) dan

Fakulti Perubatan Veterinar Universiti Putra Malaysia

Tajuk dan Pembentang :

”Standard Halal MS 1500:2004 – Pengenalan” - Ustaz Mohd Yusof Arbain (SIRIM Berhad)

“Babi Menurut Perspektif Aqidah Islam Dan Agama-Agama Lain” - Ustaz Rumaizi bin Ahmad (PUM Selangor)

“Ikhtilaf (Perbezaan Pendapat) Ulama Dalam Masalah Babi" - Ustaz Mohd Nidzam Abdul Kadir (UIAM)

“Pendekatan Istihalah (Transformasi) Dalam Produk Yang Berunsurkan Babi” - Dr. Saadan Bin Man (APIUM)

“Penggunaan Babi Dalam Sains dan Teknologi” - Prof. Dato’ Dr Sheikh Omar Abdul Rahman (UPM)

“Keperluan Penternakan Babi Moden di Malaysia”- Prof Madya Dr. Loh Teck Chwen (UPM)

“Penternakan Babi dan Hak Bukan Islam Dalam Negara Islam : Satu Tinjauan Berdasarkan Siyasah Syar’iyyah dan Sejarah Islam” - Dr. Mohd Roslan Mohd Nor (APIUM)

“Bahan-bahan Babi dalam Kepenggunaan Menurut Pandangan Hukum Fikah” - Ustaz Haji Zainal Abidin Jaafar (HDC)

“Aplikasi Sains Dalam Mengesan Produk Babi Dalam Makanan Dan Perubatan”- Prof Madya Dr. Suhaimi Mustafa (UPM)

”Babi dalam Pendidikan Veterinar : Suatu Panduan Menurut Fikah”- SS. Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes Abdul Wahid (Mufti Selangor)

Yuran Penyertaan :

Pertubuhan / Agensi Jabatan : RM150.00

Individu : RM 50.00

Pelajar / Mahasiswa (Ijazah Pertama) : RM 10.00

Bayaran adalah untuk seorang peserta meliputi kertas seminar dan makanan.

Pendaftaran Penyertaan :

Sila buat pendaftaran sebelum atau pada 06 Ogos 2009 dengan menghubungi:

Talian : 013-384 0710 (Azmi), 013-3007 193 (Sarah), 013-2221 579 (Ahani)

03-7955 4300 (PUM)

Faks : 03-7955 4300 (PUM)

Email : pumpusat@yahoo.com

Blog : http://ulamadaily.blogspot.com

Alamat :

Persatuan Ulama’ Malaysia

8-4, The Right Angle, Jalan 14/22, Sekysen 14,

46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

No comments: