KALENDAR KULIAH PENGAJIAN SURAU AN-NUR

Tuesday, July 20, 2010

Indahnya Persahabatan Mukmin

Oleh : Ustaz Ahmad Asri Lubis

Di dalam Hadis dinyatakan bahawa akhlak seseorang adalah gambaran dan penjelmaan keimanannya. Akhlak mulia adalah matlamat utama risalah Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak Rasulullah persis sepertimana akhlak mukmin yang termaktub di dalam Kitabullah, al-Quranul Karim. Berikut ini, disorot ulasan ulama mengenai adab dan etika bersahabat. Mudah-mudahan dapat membantu hamba mukmin dalam mencapai puasa imani-ihtisabi. Wallahul muwaffiq:

1- Bersegara menghulurkan pertolo-ngan tanpa perlu diminta (peka terhadap hajat keperluan teman).
2- Menyembunyikan rahsia teman dengan amanah.
3- Berusaha menutupi keaiban teman dengan ikhlas.
4- Jika ada seseorang mencela temannya jangan disampaikan kepadanya (kebanyakan berita negatif lebih baik diabaikan).
5- Jika didengarnya berita mengenai celaan temannya mengenai dirinya, maka tidak perlu dihiraukan (jangan mudah menerima berita negatif).
6- Jika didengarnya dari orang lain berita positif tentang temannya maka hendaklah disampaikannya kepada temannya.
7- Semasa temannya berbicara hendaklah didengar dengan serius.
8- Menjauhi petengkaran dan perbantahan.
9- Memanggil temanya dengan nama yang paling disukainya.
10- Menilai, menghargai, dan mensyu-kuri kebaikan teman dengan baik.
11- Menghibur teman dikala duka (idkhal as-surur).
12- Menyatakan kegembiraan dengan kegembiraan temannya.
13- Mencegah orang lain yang mencela temannya sepertimana ia membela dirinya sendiri.
14- Memberi keutamaan kepada teman dalam hal wang dan harta benda, hatta harta yang anda perlukan sendiri, atau setidak-tidaknya diberikan kepada teman apa yang lebih dari keperluannya, jika ia memerluan bantuan.
15- Menasihati teman secara sindiran atau dengan ungkapan halus dan lemah lembut.
16- Memaafkan segala kesilapannya, dan melupakan kebaikan anda terhadapnya.
17- Mendoakan teman terutamanya selepas solat semasa hidupnya dan setelah ia meninggal dunia.
18- Membina hubungan baik dengan ahli keluarganya setelah ketiada-annya.
19- Jangan memberati teman dengan sesuatu yang susah dilakukannya.
20- Memulakan memberi salam saat berjumpa.
21- Meluaskan tempat duduk untuk teman, atau jika perlu anda bangkit demi keselesaannya.
22- Mengiri temannya ke pintu rumahnya saat ia pergi.
23- Mendengarkan parkataan teman dengan rasa malu dan merendah diri.

Sumber : Hidayatus Salikin, ms 321-324, dinukil dari kitab Bidayatul Hidayah, (dengan beberapa perubahan)

No comments: