KALENDAR KULIAH PENGAJIAN SURAU AN-NUR

Saturday, February 28, 2009

Manusia Yang Didoa Malaikat...Siri 2

Sambungan...

4) ORANG-ORANG YANG MENYAMBUNG SAF PADA SOLAT BERJEMAAH (TIDAK MEMBIARKAN SEBUAH KEKOSONGAN DI DALAM SAF)
Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah & para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf" (Para Imam iaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban & Al-Hakim meriwayatkan daripada Aisyah r.a. hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Sahih At Targhib wat Tarhib 1/272)

5) PARA MALAIKAT MENGUCAPKAN 'AMIN' KETIKA SEORANG IMAM SELEPAS MEMBACA AL-AFATIHAH
Rasulullah SAW bersabda:
"Jika seorang imam membaca 'ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalin', maka
ucapkanlah oleh kalian 'Amiin', kerana barangsiapa ucapannya itu bertepatan
dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu" (Imam
Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. Sahih no.782)

6) ORANG YAN DUDUK DI TEMPAT SOLATNYA SETELAH MELAKUKAN SOLAT
Rasulullah SAW bersabda:
"Para malaikat akan selalu berselawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia ada di dalam tempat solat di mana ia melakukan solat, selama ia belum batau wudhunya, (para malaikat) berkata, "Ya Allah ampunilah & sayanglah ia" (Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Al Musnad no.8106,
Syaikh Syakir mensahihkan)
Sumber : mingguanwasilah 27 Apr - 5May 2008

No comments: